Aremark barehage

Projektet er en utvidelse av eksisterende barnehage, med utfordrende terreng og tomt.

Innledningevis ble det ulviklet 3 ulike utbyggingsalternativ, der byggekomitéen valgte utbyggingsform.

Det har vært et nært samarbeid med brukerne.