CV

PERSONDATA

Halden Arkitektkontor AS
Navn: Erlend Eng Kristiansen
Født: 20.06.59
Sivilstatus: Gift, 2 barn
Nasjonalitet: Norsk
Yrke: Sivilarkitekt MNAL
Yrkesforbund: Norske Arkitekters Landsforbund

UTDANNELSE

1986 Diplomoppgave v./ inst. for by og regionplanlegging, NTH
1981 – 1986 Norges tekniske høgskole – Arkitektavdelingen. (Nå NTNU)
1984 – 1986 Hospitant ved Århus arkitektskole, avd. bybygging.
1980 – 1981 Trondheim Ingeniørhøgskole, helårsenhet i EDB, programering.
1986 – kurs Tekstbehandling Word Star, NPA.
1993 – kurs Intergraph Micro Station 2D, Tecno Cad.
1998 Innføringskurs i MAKS (arkitektkontorets kvalitetssystem)
1999 Etterutdanningskurs (4 dager) i ny Plan- og bygningslov (Det Norske Arkitektakademi NAL )
2001 Kurs, viderekommende MicroStation, Techno Cad
2004 Kurs, viderekommende MicroStation, Techno Cad
2005 Etterutdanningskurs ved Universitetet på Ås – Lyssetting av utemiljø, Kurs 3D – MicroStation

2012                                  ArchiCad kurs, Graphisoft

ERFARING

1985 – Under arbeidet med diplomoppgaven, ansatt ved planavdelingen i teknisk etat, Halden kommune. Arbeidsområde: By-registreringer, formingsrettledere og arbeidsmetoder for byutvikling.

1986 – 30.11.1988 – Deltidsengasjement som prosjektleder ved planavdelingen i Halden kommune. Arbeidsområde: Komplett og selvstendig gjennomføring av reguleringsplaner for Tistedalen, et pilot-prosjekt med utvidet form for medvirkning. Støttet fra Miljøverndepartementet.

1986 – 30.11.1988 – Ansatt ved Stenseth og Grimsrud arkitektkontor, 1/2 stilling. Arbeidsområde: Deltagelse i større prosjekteringsteam, selvstendige prosjekteringsoppgaver i forbindelse med eneboliger og middelstore prosjekter av forskjellig karakter. Reguleringsplanarbeider.

1987 – Engasjert av Friundervisningen som lærer for kurs innen bygg, teknisk tegning.

1.12.1988 – 1990 – Engasjert som prosjektleder/ reguleringsarkitekt ved teknisk etat i Kråkerøy kommune. Arbeidsområde: Kommunens ansvarlige/ prosjektleder for utviklingen av FMV-området, (tidligere Fredrikstad Mek. Verksted, 614 dekar + tilligende områder), i et samarbeid mellom Kværner-gruppen (eier) og kommunen.

Ny broforbindelse (Rv-108) mellom Fredrikstad og Kråkerøy kommuner, alternative løsninger. Planarbeider, saksbehandling og vurderinger.

Arbeidet med kommuneplanens arealdel i Kråkerøy kommune.

1990 – Til dags dato, selvstendig næringsdrivende og eier/ innehaver av Halden Arkitektkontor AS

ARBEIDSFELT

 • Reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, stedsanalyse, konsekvensutredning, byplanlegging, sentrumsplaner, kommunedelplaner, kommuneplaner, saksbehandling
 • Lyssetting, design
 • Foredrag, undervisning
 • Areal- og tomtevuderinger, utredningsoppdrag, delingssaker, byggemelding
 • Boliger, hytter, skoler, barnehage, næringsbygg, landbruksbygg, industribygg, IT-senter, omsorgsboliger, misjonshus

Arkitektkontoret besitter dak-verktøy som kan lese og bearbeide digitale kart (sosi-format), og fremstille digitale kart, planer og tegninger (MicroStation V8i), samt ArchiCad (V15 – V19), ArchiTerra, Artlantis (Studio 5), og Cinema 4D (R15), PhotoShop, Illustrator, InDesign etc (Adobe Creative Cloud) for 3D, rendering og visualisering. Tegninger kan leveres på mange ulike format etter behov: dgn, dwg, dxf, jpg, tiff, PDF og flere andre.

Det benyttes Microsoft Word tekstformat.

Arbeidsoppgaver 2015:

 • Regulering fritidssenter/ camping – Aremark
 • Tilbygg boliger
 • Veranda
 • Kjøkken
 • Garasjer
 • Nye hytter: Svalerødkilen, Femsjøen,
 • Ombygging/ tilbygg hytter: Aremark, Hvaler, Femsjøen, Svalerødkilen
 • Rallycrossbane på Rudskogen – forprosjekt
 • Klubbhus NMK – Rudskogen Motorsenter
 • Flyktningeboliger
 • Rådgivningstjenester
 • Prosjektutvikling næring, boligfelt og utleieboliger
 • Reguleringsplaner: Boligfelt i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Åland
 • Kommuneplanlegging RAM
 • Ferdigstillelse transportterminal Halden
 • Rehabilitering næringsbygg i Halden Sentrum (Helsehus og kontorer)

Arbeidsoppgaver 2014:

 • Idrettshall/ flerbrukshall i Halden
 • Skole 1. – 10.trinn i Halden
 • Studentboliger for Studentsamskipnaden: Porsgrunn og Haugesund
 • Regulering av flere boligfelt: Onsøy, Rolvsøy, Sarpsborg, Halden
 • Hytter i Sarpsborg og Halden
 • Planprogram KU
 • Gjenoppføring etter brann: Restaurant i Sarpsborg, og enebolig i Halden
 • Rådgivning for prosjektutvikling og salg av eiendom
 • Flermannsboliger på Onsøy
 • Transportterminal i Halden
 • Bistand til utredning og prosjektering, med tilskudd fra Husbanken
 • Landbruksbebyggelse, våningshus
 • Regulering av næringseiendommer i Sarpsborg og Fredrikstad
 • Visualisering av boligfelt i Sverige
 • Diverse tilbygg
 • Diverse foredrag om byplanlegging og sentrumsutvikling

Arbeidsoppgaver 2013:

 • Boligprosjekter: 4-mannsbolig, tomannsboliger, eneboliger, blokkbebyggelse
 • Reguleringsplaner næringbygg, Fredrikstad og Sarpsborg
 • Studentboligprosjekt (forprosjekt)
 • Reguleringsplaner studentboliger, Haugesund og Porsgrunn
 • Rehablitiering småbruk – Rakkestad og Halden
 • Oppmålingsarbeider, tilbygg, påbygg, ombygging
 • Utviklingsplaner for større boligfelt – Halden og Fredrikstad
 • Reguleringsplan boligfelt – Fredrikstad
 • Utvikling av varemagasin – Halden
 • Hyttefelt – Aremark og Halden
 • Sentrumsplan Rakkestad
 • Områderegulering Bergenhus
 • Småbåthavn Kråkerøy
 • Lagerbygg – transportterminal
 • Regulering Strømsfoss, Aremark
 • Diverse foredrag om planlegging og byutvikling. Innleder i paneldebatt.

Arbeidsoppgaver 2012:

 • Sentrumsplan Rakkestad
 • Områderegulering Bergenhus
 • Regulering Studentboliger Høgskolen i Halden
 • Regulering skoler, Fredrikstad (Borge og Lisleby)
 • Regulering barnehage i Moss
 • Småbåthavn Kråkerøy
 • Småhusprosjekt Brekkerød, Habo
 • Prosjektundervisning ungdomsskole
 • Bryggerkjeller
 • Landbruksbygg, driftsbygninger
 • Industribygg – utviklingsprosjekt
 • Lagerbygg
 • Boliger og hytter
 • Hyttefelt
 • Regulering av boligfelt i Halden (Brattås, Holteødegården, Eskeviken)
 • Felles planprogram for Marker, Aremark og Rømskog
 • Regulering Strømsfoss, Aremark

Arbeidsoppgaver 2011:

 • Omregulering Lisleby barneskole, Fredrikstad.
 • Hyttefelt
 • Reguleringsplaner, flere boligfelt i Fredrikstad
 • Kommunedelplan i Moss: Næringsområde ved E6, revisjon
 • Områdeplan for Marina/ havneområde Jeløy i Moss
 • Halden Transportterminal – utviklingsmuligheter
 • Sentrumsplan Rakkestad
 • Områderegulering Bergenhus, Rakkestad
 • Planforum Halden
 • Regulering Borge Skole
 • Regulering omsorgboliger, Hvaler
 • Nærigsbygg
 • Lanbruksbygg
 • Hytter
 • Eneboliger

Arbeidsoppgaver 2010:

 • Utslippstillatelse for stenbrudd, pukkverk og utskipningshavn i Halden.
 • Omregulering i Halden sentrum
 • Tomtevurdering Asak
 • 3 reguleringsplaner, boligfelt i Fredrikstad (Manstad, Haugsten, Haldenveien)
 • Kommunedelplan i Moss: Næringsområde ved E6, revisjon
 • Områdeplan for Marina/ havneområde Jeløy i Moss
 • Reguleringsplan kjøpesenter i Halden (detaljplan)
 • Reguleringsplan hyttefelt i Halden
 • Funkis-bygg, kombinert bolig/ næring
 • Boligfelt i Halden (Idd)

Arbeidsoppgaver 2009:

 • Utslippstillatelse for stenbrudd, pukkverk og utskipningshavn i Halden.
 • Kommunedelplan i Moss: Næringsområde ved E6,
 • Områdeplan for Marina/ havneområde Jeløy i Moss
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs.
 • Reguleringsplan Rabekkgata i Moss, ny rundkjøring på riksvegen.
 • Reguleringsplan boligfelt, Rygge
 • Reguleringsplan boligfelt, Halden
 • Reguleringsplan boligfelt, Vestby
 • Reguleringsplan boligfelt, Onsøy i Fredrikstad
 • Hytte
 • Planfaglig bistand, Sarpsborg kommuneReguleringsplaner: Sciencesenter, Østfoldsykehuset på Kalnes
 • Fredriksten Festning – kommandantboligen og Kaserna
 • Areal- og tomtevurderinger
 • Reguleringsendring boligfelt i Halden
 • Bryggeanlegg
 • Undervisning i planfag på Universitetet på Ås
 • Reguleringsplan kjøpsenter i Halden
 • Reguleringsplan hyttefelt i Halden

Arbeidsoppgaver 2008:

 • Planprogram, KU, utslippstillatelse og reguleringsplan for stenbrudd, pukkverk og utskipningshavn i Halden.
 • Kommuneplaner i Moss: Næringsområde ved E6, Marina/ havneområde Jeløy
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs.
 • Reguleringsplan Rabekkgata i Moss, ny rundkjøring på riksvegen.
 • Reguleringsplan boligfelt, Rygge
 • Reguleringsplan boligfelt, Halden
 • Reguleringsplan boligfelt, Vestby
 • Reguleringsbistand Rakkestad Fylplass
 • Reguleringsplan Næringsområde, RakkestadPlanvurderinger, hotell i Moss sentrum
 • Reguleringsplan gang- og sykkelveg, Halden
 • Regulering av boligfelt på Onsøy i Fredrikstad
 • Næringsbygg i Halden
 • Boligprosjekt, Halden sentrum
 • Utvidelse og ombygging av skole, Aremark kommune.
 • Fradelingssaker, deling av grunneiendom.
 • Hytte
 • Ominnredning kontorer
 • Planfaglig bistand, Sarpsborg kommune
 • Fredriksten Festning – kommandantboligen og Kaserna
 • Areal- og tomtevurderinger
 • Reguleringsendring boligfelt i Halden

Arbeidsoppgaver 2007:

 • KU-arbeider Moss sentrum: Planprogram, ny jernbane – hovedvegsystem – planrevisjoner.
 • Planprogram, KU, utslippstillatelse og reguleringsplan for stenbrudd, pukkverk og utskipningshavn i Halden.
 • Kommunedelplaner i Moss: Boligområde Kambo, Næringsområde ved E6, Marina/ havneområde Jeløy
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs.
 • Reguleringsplan Rabekkgata i Moss, ny rundkjøring på riksvegen.
 • Reguleringsplan for boligfelt i Rygge.
 • Tomteutvikling/ -vurderinger i Halden: Skole, næring, handel.
 • Planvurderinger i Gran, Hadeland.
 • Tomannsboliger, prosjektering og byggemelding for 2 feltutbygginger i Halden.
 • Regulering av boligkvartal i Rakkestad sentrum.
 • Reguleringsplan Hannibal Sehestedsgt., Halden
 • Ombygging av industribygg til næringsbygg, 2 prosjekter i Halden.
 • Bistand i forbindelse med tomtekjøp bolig, rådgivning.
 • Regulering av boligfelt på Onsøy i Fredrikstad
 • Næringsbygg i Halden.
 • Utvidelse av skole, ombygging av Rådhus, Aremark kommune.
 • Fradelingssaker, deling av grunneiendom.
 • Misjonssenter i Aremark.
 • Jurymedlem i arkitektkonkurranse i Moss
 • Fredriksten Festning – kommandantboligen

Arbeidsoppgaver 2006:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune. Godkjenning i Fylkestinget  og innsending for stadfesting i departementet.
 • Godkjent Sentrumsplan for Moss (kommunedelplan).
 • Rullering av kommuneplanens arealdel, Moss 2006.
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs. Planprogram og plan.
 • Reguleringsplaner i Halden kommune: Boligfelt Gran – Tistedal, Grimsrødhøgda Boligfelt, Boligfelt Stenrød Øst 2, Boligfelt Harekas III, Utskipningshavn på Bakke, Brække massetak og pukkverk, Hyttefelt Mørvikodden, Hyttefelt Korterødfjella, omregulering Brønnhøyden.
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Sjøvik – Kirkeng, Aremark kommune, Ringverven – Fredrikstad kommune, Omregulering Omberg – Fredrikstad kommune, Omregulering Verkstedveien, Kråkerøy – Fredrikstad kommune, Omregulering Coop, Lillestrøm Gymnaskvartalet Mysen, Eidsberg
 • Fredriksten festning, bruksendringer og bygningsmessige vurderinger.
 • Bebyggelsesplan og boliger Sverdveien (Bueveien Boligfelt), Halden
 • 2 bebyggelsesplaner i Hovsveien
 • Situasjonsplan Grimsrødhøgda, lite boligfelt
 • Parkeringsplass, lyssetting
 • Nytt inngangsparti, ominnredning –  Aremark rådhus
 • Diverse tegneoppdrag: Eneboliger, tomannsboliger, tilbygg, fradelingssaker, tomtevurdering, utvidelse Handelsbanken, eiendomsutvikling, ombygging Datatjenesten, nye balkonger til borettslagsblokker.
 • Arkitekturpolitisk program, estetiske retningslinjer, design-håndbok, Sentrumsoffensiven MOSS KOMMUNE
 • Kunstprosjekt i Moss, lyssetting – Sentrumsoffensiven
 • Ny kollektivgate i Moss
 • Programleder for direktesendt radioprogram – politisk diskusjon om trafikksituasjonen og utviklingen i Fredrikstad

Arbeidsoppgaver 2005:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune.
 • Rullering av Sentrumsplan Moss (kommunedelplan)
 • Rullering kommuneplan Marker
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs
 • Reguleringsplaner i Halden kommune: Omregulering Høyskolen på Remmen – Statsbygg, E-verksbygget- Østfold Energi, RisumVideregående skole – Østfold fylkeskommune, Boligfelt Stenrød Øst 2, Omregulering Rubinveien, Hyttefelt Mørvikodden, Omregulering Grønland 4, Omregulering Brønnhøyden, Grimsrødhøgda Boligfelt
 • Bebyggelsesplan Bueveien Boligfelt, Halden
 • Situasjonsplan Grimsrødhøgda, lite boligfelt
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Sjøvik – Kirkeng, Aremark kommune, Ringverven – Fredrikstad kommune, Omregulering Omberg – Fredrikstad kommune, Omregulering Verkstedveien, Kråkerøy – Fredrikstad kommune, Omregulering Coop, Lillestrøm
 • Tilbygg Aremark skole
 • Akitektur inn i skolen – undervisningsopplegg i arkitektur for 8.klassetrinn, Aremark kommune, med avsluttende utstilling
 • Diverse private tegneoppdrag: Tilbygg, fradelingssaker, Eneboliger, tomtevurdering, utvidelse Handelsbanken, eiendomsutvikling, Dyreklinikken, verada – fasadeendring, Arkitekturpolitisk program, estetiske retningslinjer, design-håndbok, Sentrumsoffensiven MOSS KOMMUNE
 • Kunstprosjekt i Moss, lyssetting – Sentrumsoffensiven
 • Ny kollektivgate i Moss

Arbeidsoppgaver 2004:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune.
 • Utstillingsprosjekt Moss kommune
 • Kommunedelplan Ørje Sentrum
 • Interkommunal kommunedelplan Moss/ Rygge: Høyden – Varnaveien, Melløs
 • Reguleringsplaner i Halden kommune:  E-verksbygget- Østfold Energi, Risum Videregående skole – Østfold fylkeskommune, Boligfelt Stenrød Øst 2
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Sjøvik – Kirkeng, Aremark kommune
 • Diverse private tegneoppdrag: IT-bedrift, tilbygg, fradeling, bygård/ næringsbygg, rehabilitering, garasje, tomtevurdering, utvidelse Handelsbanken, Fangekasa Misjonssenter
 • Arkitekturpolitisk program, estetiske retningslinjer, design-håndbok, Sentrumsoffensiven MOSS KOMMUNE

Arbeidsoppgaver 2003:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune.
 • Reguleringsplan i Halden kommune: Klepper grustak, med rehabiliteringsplan.
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Boligfelt Omberg – Fredrikstad, Engelsrud – Kalnes, Lervik – Onsøy
 • Kommuneplanens arealdel: HALDEN KOMMUNE
 • Diverse private tegneoppdrag: Hytte, garasje, tilbygg, fradeling, bygård/ næringsbygg, rehabilitering, basseng, bensinstasjon
 • Ny vannledning Norske Skog Saugbrugs.

Arbeidsoppgaver 2002:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune. Fremstilling av høringsforslag til offentlig ettersyn.
 • Konsekvensutredning Ny Sarpsbru (6 vurderte alternativ for tofelts riksveg og dobbeltsportet jernbane – fellesprosjekt). Oppdrag fra Statens vegvesen Østfold og Jernbaneverket Region Øst. Sammenstille delrapporter til KU.
 • Reguleringsplaner i Halden kommune: Flateby Industriområde, Asakveien 35, Solbakkparken barnehagetomt, Boligfelt Brekkerød, Boligfelt Fiskeklev, Grimsrød Gård, Knardalåsen del 2, Høgskolesenteret-Statsbygg, Skoletomt Gimle, Lundsholtet, Halden Havn (Mølen). Studenthybler på Remmen.
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Kirkeparken VGS – Moss (Østfold fylkeskommune), Boligfelt Kambo –Moss, Hyttefelt Eng i Marker.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder (Berg Sparebank), kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring. Hytteprosjekt. Halden Tingrett. Bravida/ Telenor.
 • Felles kontrollstasjon Svinesund, Romprogram og logistikk. Grunnlag for arkitektkonkurranse og regulering. Oppdragsgiver: Statsbygg
 • Utstillingsoppdrag: Kommuneplan Moss
 • Rullering av kommuneplanens arealdel: MARKER KOMMUNE

Arbeidsoppgaver 2001:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune.
 • Prosjektsekretær Sentrumsplan Moss. Prosjektorganisasjon, budsjett, etablering av arbeidsgrupper, prosjektleder for konsulent-teamet. Politisk fremleggelse og medvirkningsopplegg. Hovedansvar for beskrivelse, plankart og bestemmelser. Koordinering av del-rapporter fra de ulike firma. Vedtatt 17.12.01. Stor utstilling, modell og utarbeidelse av plakater og oppslag.
 • Oppfølgingsprosjekt Sentrumsplan Moss; Samarbeid mellom Husbanken og Moss kommune om utarbeidelse av boligprosjekt (bykvartal Skarmyra og transformasjon av eldre bybebyggelse og integrasjon av nybygg). Forprosjekt.
 • Reguleringsplaner i Halden kommune: Boligfelt Fiskeklev, Boliger/ hytter Buktløkka, Grimsrød Gård, Boligfelt Knardalåsen, Høgskolesenteret-Statsbygg
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Kirkeparken VGS – Moss (Østfold fylkeskommune), Boligfelt Kambo –Moss.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring. Hytteprosjekt.
 • IT-senter Tønne Hiutfeldts Plass, Halden (Cato Ringstad).
 • Felles kontrollstasjon Svinesund, Ny E6. Fellesprosjekt Statens vegvesen, Toll og Politi. Areal og lokaliseringsvurderinger. Forarbeider til regulering. Utomhusplan og logistikk. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Østfold vegkontor.

Arbeidsoppgaver 2000:

 • Prosjektledelse for ATPNG II. Planarbeider. Sekretær for regional plangruppe, Østfold fylkeskommune.
 • Prosjektsekretær Sentrumsplan Moss. Prosjektorganisasjon, budsjett, etablering av arbeidsgrupper, prosjektleder for konsulent-teamet. Politisk fremleggelse og medvirkningsopplegg. Hovedansvar for beskrivelse, plankart og bestemmelser. Koordinering av del-rapporter fra de ulike firma.
 • Reguleringsplaner i Halden kommune: Porsnes VGS (Østfold fylkeskommune), Hyttefelt Liholt, Boliger/ hytter Buktløkka, Hyttefelt Korterødfjella Sponvika, Grimsrød Gård, Boligfelt Knardalsåsen, Boligfelt Næridsrød Nord, Høgskolesenteret-Statsbygg,
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Nesset Båtcenter, Boligfelt Kambo –Moss.
 • Rullering av kommuneplan for Marker kommune. Sentrumsplan Ørje.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring. Hytteprosjekt.
 • IT-senter Tønne Hiutfeldts Plass, Halden (Cato Ringstad).
 • Felles kontrollstasjon Svinesund, Ny E6. Fellesprosjekt Statens vegvesen, Toll og Politi. Areal og lokaliseringsvurderinger. Forarbeider til regulering. Utomhusplan og logistikk. Oppdragsgiver: Statens vegvesen Østfold vegkontor.
 • Engasjert av Miljøverndepartementet (MD) for å utarbeide veileder i sentrumsplanlegging for kommunesektoren. Veilederen utgitt av Miljøverndepartementet mai 2000 (veileder T-1322, Sentrumsutvikling).
 • Foredrag og veiledning i organisering av ATP Grenland (Telemark fylkeskommune).
 • Rådgivning/ vurdering av nytt IT-senter og stadion-anlegg på Mølen. (OM technology)

Arbeidsoppgaver 1999:

 • Prosjektledelse for etablering av ny broforbindelse over Sarpsfossen (Jernbanens nye dobbeltspor og ny riksveg). Engasjert av Jernbaneverket (NSB) og Statens vegvesen. Samarbeid med Sarpsborg kommune.
 • Reorganisering for rullering av ATPNG. (Areal- og transportplan Nedre Glomma II). Utarbeidelse av organisasjonsplan, budsjett, arbeidsgrupper, fremdriftsplan.
 • Private reguleringsplaner i Halden kommune: Reguleringsplan Hyttefelt Liholt, Hyttefelt Svalerødkilen, Hyttefelt Korterødfjella Sponvika, Boligfelt Knardalsåsen, Boligfelt Næridsrød Nord, Boligfelt Sponvika, Høgskolesenteret-Statsbygg, Torpbukta Idd, Rødsveien 14.
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Byregulering Oslofjordakvariet – Kanalen Moss, Glemmen VGS, Fredikstad (Østfold fylkeskommune), Eidet historiepark
 • Reguleringsplaner for Marker kommune: Otteidområdet.
 • Rullering av kommuneplan for Marker kommune. Sentrumsplan Ørje.
 • Salgsprospekt omsorgsboligprosjekt (57) i Halden Sentrum, Halden boligbyggelag.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring. Hytteprosjekt.
 • IT-senter Tønne Hiutfeldts Plass, Halden (Cato Ringstad).
 • Felles kontrollstasjon Svinesund, Ny E6. Fellesprosjekt Statens vegvesen, Toll og politi. Areal og lokaliseringsvurderinger. Forarbeider til regulering. Utomhusplan og logistikk. Oppdragsgider: Statens vegvesen Østfold vegkontor.
 • Engasjert av Miljøverndepartementet (MD) for å utarbeide veileder i sentrumsplanlegging for kommunesektoren.
 • Lokaliseringsvurdering for nytt Østfoldsykehus. Oppdrag fra Østfold fylkeskommune. Rapport.
 • Stedsanalyse for Glombo/ Rød, Bygningsvernregistrering, Miljøbyen Fredrikstad.
 • Internseminar Civitas; Innspill til revisjon av RiksPolitiske Retningslinjer for samordnet Areal-og TransportPlanlegging.
 • Fylkesplan Østfold 2000+, Areal og LA 21; Senterstruktur, knutepunkt og transportkorridorer.

Arbeidsoppgaver 1998:

 • Prosjektledelse for etablering av ny broforbindelse over Sarpsfossen (Jernbanens nye dobbeltspor og ny riksveg). Engasjert av Jernbaneverket (NSB) og Statens vegvesen. Samarbeid med Sarpsborg kommune.
 • Prosjektledelse for videreføringen av Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG). Stadfestet av Miljøverndepartementet. Oppfølgingsprosjekter; Oppfølgende vegnettsanalyse, Kollektivplan NG, Miljøovervåkning, Sekretær for regional plangruppe.
 • Private reguleringsplaner i Halden kommune: Høgskoleområdet – STATSBYGG, Hyttefelt Liholt, Boligfelt Brønnhøyden, Boligfelt Sponvika, Boligfelt Hov. Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Torpedostasjon Moss, Byregulering Mossesundet/ Sundbryggene,
 • Reguleringsplaner for Marker kommune: Otteidområdet, Omsorgssenter – Brårudjordet
 • Rullering av kommuneplan for Marker kommune. Rullering av kommunedelplan Ørje.
 • Større boligprosjekter; Omsorgsboligprosjekt (57) i Halden Sentrum, i samarbeid Arken AS/ Halden kommune/ Halden boligbyggelag.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, hybelbygg, byboliger, kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring, Husbank. Garasjer, hytteprosjekt.
 • Foredragsvirksomhet; Areal- og transportplanlegging, byplanlegging.
 • Engasjert av Miljøverndepartementet (MD) for å utarbeide veileder i sentrumsplanlegging for kommunesektoren.
 • Stedsanalyse for Glombo/ Rød, Miljøbyen Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver 1997:

 • Prosjektledelse for Sentrumsplan Halden (kommunedelplan).
 • Herunder Østfold Byoffensiv-prosjekt (ØBO): Reetablering av byens hovedakse/ bybro.
 • Herunder forskningsprosjekt: Handelsstudie/ handelsutvikling på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD).
 • Herunder prosessbeskrivelse (MD).
 • Prosjektledelse for etablering av ny broforbindelse over Sarpsfossen (Jernbanens nye dobbeltspor og ny riksveg). Engasjert av Jernbaneverket (NSB) og Statens vegvesen. Samarbeid med Sarpsborg kommune.
 • Prosjektledelse for reguleringsplan for Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommune – rikspolitiske bestemmelser. Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune/ Miljøverndepartementet.
 • Bistand planvurderinger, Østfold fylkeskommune, Nærings- og kulturavdelingen.
 • Prosjektledelse for videreføringen av Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG). Stadfestet av Miljøverndepartementet. Oppfølgingsprosjekter; Oppfølgende vegnettsanalyse, Kollektivplan NG, Miljøovervåkning, Sekretær for regional plangruppe.
 • Private reguleringsplaner i Halden kommune: Reguleringsplan Bjørnstad grustak – Norstone, Brattås boligfelt (revisjon), Hyttefelt Liholt, Hyttefelt Svalerødkilen, Boligfelt Brønnhøyden, Havneplan for Mølen – havnesjefen, Remmen – Statsbygg, Busterudgata Nord (bolig/næring).
 • Reguleringsplaner i Østfold forøvrig: Boligfelt på Jeløya, Byregulering Mossesundet/ Sundbryggene, Boliger/ kirke i Vestby, Hornbygget i Rygge.
 • Reguleringsplaner for Marker kommune: Otteidområdet, MASH.
 • Rullering av kommuneplan for Marker kommune.
 • Større boligprosjekter; Bjerkely – Halden boligbyggelag (HaBo). Omsorgsboligprosjekt (57) i Halden Sentrum, i samarbeid Arken AS/ Halden kommune/ Halden boligbyggelag.
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, kontor, eiendommer – prosjekter, boliger/ næring. Hytteprosjekt. Vurdering av nytt politihus.
 • Foredragsvirksomhet; Areal- og transportplanlegging, byplanlegging.
 • Oppgradering av Areal- og transportplanarbeidene, evalueringsoppdrag av Miljøbyene Fredrikstad, Kristiansand, Tromsø og Bergen i samarb. med Civitas. Engasjert av Miljøverndepartementet.
 • Engasjert av Miljøverndepartementet (MD) for å utarbeide veileder i sentrumsplanlegging for kommunesektoren.
 • Engasjert av Jernbaneverket (NSB) for å utarbeide stasjonsplan i Halden.
 • Stedsanalyse for Glombo/ Rød, Miljøbyen Fredrikstad.

Arbeidsoppgaver 1996:

 • Seminar Sør-korridoren, Akershus og Oslo fylkeskommuner, Akershus og Oslo Vegkontorer, NSB, Oslo Sporveger, Trafikkselskap, berørte kommuner. Ressursperson, evaluering.
 • Prosjektleder for reguleringsplan for Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommune. Oppdragsgiver Østfold fylkeskommune/ Miljøverndepartementet.
 • Større reguleringsplan for Marker kommune (Samordning av Otteidområdet).
 • Rullering av kommuneplan for Marker kommune.
 • Bistand planvurderinger, Plan- og miljøavdelingen – Fredrikstad kommune.
 • Bistand planvurderinger, Østfold fylkeskommune, Nærings- og kulturavdelingen.
 • Planseminar Halden; innføring i Plan- og bygningsloven, kommunalpolitikere.
 • Private reguleringsplaner: Reguleringsplan Bjørnstad grustak – Norstone (Aker). Uttaksplan Svingen pukkverk. Brattås boligfelt, Langholmen turistsenter – friluftsområde og camping.
 • Større boligprosjekt, Bjerkely – HaBo, Omsorgsleiligheter, Fjelltun – HaBo
 • Diverse private tegneoppdrag. Utvikling av bygårder, eiendommer – prosjekter, boliger.
 • Prosjektleder for Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG). Stadfestet av Miljøverndepartementet. Oppfølgingsprosjekter; Oppfølgende vegnettsanalyse, Kollektivplan NG.
 • Prosjektleder for Sentrumsplan Halden (kommunedelplan).
 • Herunder delprosjekter: «Sykkel i by», «Handelssenter i by», Miljøverndepartementet
 • Arrangør av åpent planseminar på Halden rådhus: «Handelssenter i by.»
 • Foredragsvirksomhet; Areal- og transportplanlegging, byplanlegging.
 • RPR (rikspolitiske retningslinjer) for barn og unges vilkår i planleggingen. Prosjektarbeid for Halden kommune.
 • Oppgradering av Areal- og transportplanarbeidene, evalueringsoppdrag av Miljøbyene Fredrikstad, Kristiansand, Tromsø og Bergen i samarb. med Civitas. Engasjert av Miljøverndepartementet.
 • Miljøkonsekvensvurderinger (MKV) i kommunal arealplanlegging, Deltagelse i prosjekt fra Miljøverndepartementet.
 • Utforming av planseminar «Handel og byutvikling i Østfold», Miljøverndepartementet og Østfold fylkeskommune.

Arbeidsoppgaver 1995:

 • Prosjektleder for reguleringsplan for Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommune.
 • Div. reguleringsplaner for Halden kommune, samarbeid NSB.
 • Transportplan for Mosseregionen, sekretær for utbyggingsmønstergruppa. Delrapport.
 • Større reguleringsplan for Marker kommune (Samordning av Otteidområdet).
 • Bistand planvurderinger, Planavdelingen – Halden kommune, samt Østfold fylkeskommune NRA.
 • Skolebygning, samt gjenoppføring av bygård, Halden kommune.
 • Private reguleringsplaner.
 • Større boligprosjekt, HABO
 • Diverse private tegneoppdrag.
 • Prosjektleder for Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG). Godkjent som fylkesdelplan av fylkestinget.
 • Prosjektleder for Sentrumsplan Halden (kommunedelplan).
 • Herunder delprosjekt: Handelssenter i by, Miljøverndepartementet
 • Disposisjonsplan friluftsområde, Miljøvernsjefen, Halden kommune.
 • Seminar for Miljøverndepartementets planavdeling; Foredrag om Areal- og transportplanlegging.
 • Miljøkonsekvensvurderinger (MKV) i kommunal arealplanlegging, Deltagelse i prosjekt fra Miljøverndepartementet.

Arbeidsoppgaver 1994:

 • Ansatt av Miljøverndepartementet (MD) og Østfold fylkeskommune som prosjektleder for utforming av reguleringsplan for Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommune.
 • Bidrag i forbindelse med MDs utarbeidelse av veileder for regulering av masseuttak.
 • Reguleringsplan for miljøvernsjefen, Halden kommune.
 • Skolebygninger, Halden kommune.
 • Private reguleringsplaner.
 • Diverse private tegneoppdrag.
 • Prosjektleder for Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG).
 • Evalueringsoppdrag for Miljøverndepartementet (samarb. med Civitas); Transportplanlegging i Rogaland.

Arbeidsoppgaver 1993:

 • Tiknyttet Kråkerøy kommune som konsulent, i forbindelse med arealplanlegging, løpende saksbehandling ved bygningsvesenet, og forberedelse av plan- og byggesaker til politisk behandling.
 • Ansatt av Miljøverndepartementet og Østfold fylkeskommune som prosjektleder for utforming av reguleringsplan for Monaryggen i Eidsberg og Trøgstad kommune.
 • Miljøplan 93 – Halden Sentrum, for miljøvernsjefen, Halden kommune.
 • Reguleringsplan for miljøvernsjefen, Halden kommune.
 • Ansatt delvis av Halden kommune og delvis av Norges Statsbaner, som konsulent i forbindelse med høyhastightstog gjennom Halden.
 • Kommunesammenslutningen/ Fredrikstad storkommune, utredningsarbeider, bygningsmessinge endringsarbeider, lokalisering teknisk etat, tekn. stab, tekn. drift og rodene/ kommunedelene.
 • Skolebygning, Kråkerøy kommune. Arkitekt og prosjektleder.
 • Utvidelse barnehage, Kråkerøy kommune.
 • Prosjekt for Halden boligbyggelag.
 • Private reguleringsplaner.
 • Diverse private tegneoppdrag, nybygg, rehabilitering/restaurering.
 • Ansatt som prosjektleder for Areal- og transportplanarbeidet i Nedre Glomma-regionen (ATP-NG). Felles prosjekt mellom Sarpsborg og Fredrikstad kommuner og Østfold fylkeskommune. Støttet av Miljøverndepartementet.
 • Herunder Styringsgruppe, Strategi/ stabsgruppe, arbeidsgrupper for: 1. Høyhastighetstog,    2. Utbyggingsmønster, 3. Gods- og tungtransport, 4. Kollektivtrafikk, 5. Gang- og sykkelveger, 6. Grøntstruktur, 7. Miljøovervåkning, 8. Informasjon, 9. GIS (digitalt kartverk).

Arbeidsoppgaver 1992:

 • Tilknyttet Kråkerøy kommune som konsulent i forbindelse med arealplanlegging, løpende saksbehandling ved bygningsvesenet, og forberedelse av plan- og byggesaker til politisk behandling.
 • Aksjon vannmiljø – planlegging Kråkerøy kommune.
 • Kommuneplan for Marker kommune.
 • Konsulent for Østfold fylkeskommune, status i arbeidsmåte som øvrige medarbeidere ved avdelingen.
 • Halden kommune, sentrumsplanarbeider.
 • Halden kommune, reguleringsplan for miljøvernsjefen.
 • Ansatt delvis av Halden kommune og delvis av Norges Statsbaner, som konsulent i forbindelse med planlegging av NSB høyhastighetsbane gjennom Halden. Div. planarbeider, vurderinger og analyser.
 • Prosjekt for Halden boligbyggelag.
 • Tegning av skolebygning, Kråkerøy kommune.
 • Private reguleringsplaner
 • Diverse private tegneoppdrag, nybygg, rehabilitering/restaurering.

Arbeidsoppgaver 1991:

 • Tilknyttet Kråkerøy kommune som konsulent i forbindelse med arealplanlegging, løpende saksbehandling ved bygningsvesenet, og forberedelse av plan- og byggesaker til politisk behandling.
 • Ansatt som konsulent ved Østfold fylkeskommune, med samme status i arbeidsmåte som øvrige medarbeidere ved avdelingen.
 • For Østfold fylkeskommune, transportplan for Nedre Glomma, del-rapport.
 • Kommuneplan for Marker kommune.
 • Tegneoppdrag for Halden boligbyggelag.
 • Diverse private tegneoppdrag, nybygg, rehabilitering/restaurering.

Arbeidsoppgaver 1990:

 • Tilknyttet Kråkerøy kommune som konsulent, i forbindelse med sluttføring av reguleringsplan for FMV. Div. vedr. ny broforbindelse. Diverse andre reguleringsplaner og øvrige planfaglige vurderinger.
 • Ansatt som konsulent ved Østfold fylkeskommune, i forbindelse med det veiledningsansvar og saksbehandling som fylkeskommunen har overfor kommunene.
 • For Østfold fylkeskommune, transportplan for Nedre Glomma, del-rapport fortenings-potensiale.
 • Utarbeidet kommuneplanen for Marker kommune.
 • Diverse private tegneoppdrag, nybygg, rehabilitering/restaurering.

Det er stengt for kommentarer.