Boligprosjekt Fredrikstad

 

Forprosjekt for rundt 120 boliger. Parkeringsingsetasjer og felleslokaler.

Vestvendt og og storslagen utsikt.

Nærhet til natur, turveg og marka.