Grunnskole 1-10 trinn

Fotomontasjen viser forslag til nye skolebygninger (og idrettshall) ved Os barneskole i Halden. Den gamle skolebygningen (Pikeskolen) er beholdt og integrert i prosjektet – det er her kun forutsatt installasjon av ny heis, og generell innvendig oppgradering til spesialrom (skolekjøkken, musikk, naturfag, bibliotek etc), administrasjon, samt tilrettelegging som allbrukshus for Sentrum også på kveldstid.

De nye byggene har også funksjon som støyskjerm mellom riksveg og skolegård, og er plassert slik at de gir et fint og skjermet uteområde for skolen. De nye byggene får også på plass en kvartalsstruktur som har manglet siden Østre Tangent/ riksvegen ble bygget.

Småskolen mot riksvegen – idrettshallen i bakgrunnen

Vi har tegnet en skole med 10 trinn, samt SFO, med totalt 540 elever. Det er lagt ut over 5.000 m2 skolegård/ uteopphold. Kommunens netto-spesifikasjon for skolebygningenes areal er på til sammen 4.210 m2. I vårt prosjekt er det lagt inn 1.240 m2 for ny småskole (1-4, og SFO), 2.480 m2 for ny storskole (5-10), og 2.730 m2 i eksisterende skole.

De minste barna (SFO og 1-4) får et eget bygg, og det er viktig med en sonedeling av deres nære uteområde som en slags «halvprivat sone». Det er universell utforming av småskolen, der rampe, trapp og et større felles lekeområde/ samlingsplass er bak glassfasaden mot veien (fungerer som støydemping mot undervisningsrommene).

Storskolens fasade mot vest/ riksveien
Storskolens fasade mot syd/ riksveien

Arkitektur og materialbruk i storskolen peker både på både Høyskolen (som man kjører forbi på vei til Halden), og den gamle Reiseeffektfabrikken (nå IFE) ved siden av. Også storskolen er universelt utformet, med felles inngang, heis og trapp – men det er en sonedeling av 5.-7. klasse, og ungdomsskolen 8.-10. klasse. Det er imidlertid en del fellesrom/ – arealer som går litt på tvers av sonene/ basene.

Storskolen har en utkraget 2.etasje, som kan gi ly ved uteopphold på Haakon VII’s Plass. En plass man har fått tilbake ved at ungdomsskolen er trukket en del bakover i forhold til hvor det gamle tidligere badet lå. Skolens vinduer er her plassert passe høyt i forhold til innsyn (gulvet i 1.etasje ligger en del over plassen). Plassen blir også tilknyttet ny gang- og sykkelvei langs Haakon VII’s vei (har så langt manglet på denne strekningen). Fra det sydlige fellesrommet i storskolens 2.etasje blir det en flott kontakt med byen, og her er det også plassert et romslig overdekket uteoppholdsareal foran den store glassfasaden.