Halden Transportterminal

Kapasiteten på transportterminalen ble doblet fra 3000 m2 til 6000 m2 med et moderne tilbygg.

Bygningen er selvforsynt med strøm fra solcellepaneler både på vegg og tak.

Prosjektet startet med å vurdere utviklingsmulighetene på terminalområdet. Det ble lagt inn flere nye industri-/ lagerbygg som viser en tenkt utnyttelse.

Området er regulert til formålet og er fortsatt under utvikling. Det ligger ved E-6 og jernbanen og har eget industrispor inn på området (tidligere Berg stasjon).