Nyhetsartikkel

PÅGÅENDE PROSJEKTER 2020

For tiden arbeider vi med leilighetsprosjekter og konseptutvikling for et nytt boligfelt. To nye spennende fritidsboligprosjekter ved henholdsvis Femsjøen og Røsnæskilen skal byggemeldes. Et stort leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum er godkjent, og er ute på prising. En 3-mannsbolig på ved Veumveien i Fredrikstad er under utvikling (rammesøknad). Reguleringsplan for nytt boligfelt i Aremark har ligget ute på høring. Det skal nå foretas grunnundersøkelser.

Reguleringsplanen for samling av ny videregående skole i sentrum er godkjent, og vi er i gang med reguleringsplan for ny brannstasjon i Halden kommune.

Videre arbeider vi jevnt og trutt med 2 kommuneplaner; Aremark og Marker, der samfunnsdelene er ferdige og vedtatt, og arealdelen for Aremark ligger nå ute til offentlig ettersyn (for 2.gang). Kommuneplan for Marker skal snart også behandles for utleggelse til offentlig ettersyn.

Og så er det ikke minst Godshuset på Halden Stasjon, som skal tas i bruk av Kirkens Bymisjon. Vi har nå fått på plass langsiktig avtale med BaneNOR, og skal straks nabovarslet og sende inn byggesøknad.