Nyhetsartikkel

Vi gratulerer Kirkens Bymisjon med nytt bygg! Midlertidig brukstillatelse er gitt.