Nyhetsartikkel

PÅGÅENDE PROSJEKTER 2019

For tiden arbeider vi med leilighetsprosjekter og konseptutvikling for 2 nye boligfelt. Et spennende nytt fritidsboligprosjekt ved Femsjøen og et stort leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum skal byggemeldes. En 3-mannsbolig på ved Veumveien i Fredrikstad er under utvikling (rammesøknad).

Transformasjon av en tidligere fabrikk til næringsbygg er i havn, og noe av det mest spennende; Transformasjon av en treforedlingsfabrikk til videregående skole. For tiden høyaktuelt tema, der vi også jobber med reguleringsplanen, som nå i sommer har ligget ute til offentlig ettersyn.

Videre har vi 2 reguleringsplaner for nye boligfelt i gang; Aremark og Trøgstad. Nytt boligfelt ved Iseveien i Sarpsborg ble nylig godkjent av kommunestyret i Sarpsborg, og fradeling av tomter er nå i gang.

Videre arbeider vi jevnt og trutt med 2 kommuneplaner; Aremark og Marker, der samfunnsdelene er ferdige og vedtatt, og arealdelene er under utarbeidelse. Rømskogs kommuneplan er nå nylig ferdigstilt og vedtatt, etter intens mekling (2 runder) med Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Ellers har vi fått avklaringer rundt et nytt stort tilbygg på et industrifelt utenfor Halden, med tillatelse til å sette i gang.

HABOs prosjekt med12 flotte boliger i skrått terreng på Skansen i Sponvika er nå  sluttført, og de fleste boliger solgt. Men – mulig å sikre seg en av de siste fortsatt!