Nyhetsartikkel

PÅGÅENDE PROSJEKTER 2021

For tiden arbeider vi med leilighetsprosjekter og konseptutvikling for et nytt boligfelt. Tre nye spennende fritidsboligprosjekter ved henholdsvis Femsjøen Røsnæskilen og Aremarksjøen skal byggemeldes. Et stort leilighetsbygg i Sarpsborg sentrum er godkjent, og er ute på prising. En 3-mannsbolig på ved Veumveien i Fredrikstad er under utvikling (rammesøknad). Reguleringsplan for nytt boligfelt i Aremark har ligget ute på høring. Det er foretatt grunnundersøkelser, og planen skal vedtas med det første.

Reguleringsplanen for samling av ny videregående skole i sentrum er godkjent, og vi er i gang med reguleringsplan for ny brannstasjon i Halden kommune.

Videre arbeider vi med nytt forslag til kommuneplan for Marker, der samfunnsdelen er ferdige og vedtatt, og arealdelen skal legges ut på høring nå på nyåret. Kommuneplanen vi har utarbeidet for Aremark kommune har ligget ute til offentlig ettersyn (for 2.gang), og mekling er foretatt med Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det forventes vedtak av denne nå på nyåret. Ellers har vi utarbeidet en del innspill til kommuneplanforslaget for Halden, som er under utarbeidelse.

Og så er det ikke minst Godshuset på Halden Stasjon, samt Jernbanegata 4, som skal tas i bruk av Kirkens Bymisjon.

Og så er det et par prosjekter på beddingen som vi ikke kan si så mye om enda.