Kirkegrenda Syd

Lite boligfelt for rekkehus i Rygge kommune.