Kommuneplan Moss

Vi bisto kommunen i kommuneplanarbeidet, med plankart, utfyllende bestemmelser og tekstdel.

Det var et krevende og omfattende arbeide, ikke minst på kartsiden.