NY BRANNSTASJON

På oppdrag for Norske Skog Saugbrugs og Ringstad Næringsutvikling, har vi utarbeidet et idéprosjekt for ny brannstasjon i Halden sentrum. Eksisterende brannstasjon er nedslitt, og kommunen ønsker å vurdere nye alternativ.

Løsningen tar i bruk tidligere industribebyggelse ved å omdisponere og bruksendre, slik at man unngår å beslaglegge sentrumsareal som kan nyttes til andre sentrumsformål. Slukkevann kan hentes direkte opp fra Tista, og det er romslig med arealer både ute og inne.

Løsningen åpner for sambruk og samarbeid mellom det kommunale brannvesen og Saugbrugs sitt industribrannvern.