Ny bybro i Halden

Vi hadde prosjektledelsen for å få etablert ny bybro (der den gamle lå – som ble revet i 1967) i hovedaksen i Halden. Vi etablerte en prosjektgruppe med lanskapsarkitekt, bru-ingeniør og arkitektfimaet Lunde og Løvseth.

Dette ble et byoffensiv-prosjekt, som kom til realisering i et samarbeid mellom kommune og privat næringsliv.

Brua ble vår milleniumsgave til oss selv, med storstilt åpning nyttårsaften 2000.

Det ble også skissert en langsiktig løsning, med 4-feltsbrua revet (erstattet av ny oppstrøms- og nedstrøms bru.