Ny hytte ved innsjø/ vassdrag

Ny hytte (eksisterende hytte var angrepet av sopp og stokkmaur) på eldre hyttetomt langs et vassdrag/ ferskvann.

Vi har arbeidet nennsomt med terrengtilpasning for å unngå sprengningsarbeider, og plassere nybygg skreddersydd inn i terrenget, med diskret fjernvirkning. Regionale myndigheter, og lokal byggesaks- og planavdeling er opptatt av det samme.
Det ble benyttet landmåler for supplerende oppmåling, da det offentlige kartverket viste seg å være for dårlig/ mangelfullt.

Fritidsboligen består av hytte og anneks, opprinnelig bundet sammen av ett stort favnende pult-tak. På grunn av beregningsregler for overdekket ute-areal, måtte vi ta et stort hull i dette taket. Slik at det isteden fremstår som to bygg, med hvert sitt tak.
Samtidig som vi har behold vindskiene slik at man visuelt opprettholder den opprinnelige rammen/ formen.

Måleregler/ beregningsregler og planbestemmelser i Norge har de senere år i økende grad blitt innrettet mot at myndighetene og politikere ønsker minst mulig overdekket ute-areal. Dette er et stort paradoks i forhold til klimaet vi har i dette landet, og når vi også vet at gode tak-utstikk er det beste og sikreste vern mot byggskader. Det gir også en «skyggelue-effekt» i forhold til overoppheting sommerstid.