Rabekkgata

En reguleringsplan vi utarbeidet som oppfølger av kommunedelplan for Høyda – Varanaveien i Moss / Rygge kommuner. Sentralt i planarbeidet sto ny rundkjøring og veiforbindelse, samt å tilrettelegge for ny Stadion i Moss. I tillegg var næringutvikling i området et satsningsområde.