Regulering Torsnes Vest

Utvidelse av næringseiendom.