Ringverven

Reguleringsplan for Fredrikstad kommune.

Området skulle planlegges og reguleres av kommunen, for deretter å overdras til privat utvikler.