Sentrumsplan Moss

Sentrumsplanarbeidene i Moss startet i 2000. Etter at den ble vedtatt som kommunedelplan med direkte gjennomføringshjemmel utløste det store investeringer i Moss Sentrum.

I 2005 startet vi rulleringen, som senere ble enstemmig vedtatt av bystyret, og fortsatt er gjeldende.

Dette var et omfattende planarbeide med egen prosjektorganisasjon og politiosk styringsgruppe. Vi hadde prosjektledelsen for et sammensatt fag-team. Til planen hører også arkitekturpolitisk program og designhåndbok.

Del av arbeidene var også et nytt kollektivtrafikksystem, som nå er implementert i Moss.