Småhus i felt

Dette er nå et ferdig utbygget småhusprosjekt ved Hovsveien syd for Fredriksten Festning.  Prosjektet har tretten 1 1/2 etasjes eneboliger, med to lekeplasser på feltet.

Mot Hovsveien ligger det to rekkehus med tilsammen 10 leiligheter – alle med tilhørende garasjeplass.

Vi hadde oppdraget fra a – å: Analyse av tomteområde, utarbeidelse av reguleringplan, fradeling av tomter, og prosjektering av bygningene.